Elektraweg 5, Maassluis

Omschrijving

Momenteel is er geen kantoorruimte beschikbaar.

Wel is er een magazijnruimte beschikbaar van plm 46m². De huurprijs voor deze ruimte is € 75,= per m² en € 35,= per m² servicekosten (variabel)per jaar exclusief b.t.w.

Huurperiode:
in overleg met verhuurder 

Servicekosten:
Er zal maandelijks een te verrekenen voorschot in rekening worden gebracht. Onder de servicekosten vallen o.a.: 

Onderhoud:
– hydrofoorinstallatie
– Centrale verwarmingsinstallatie
– Personenlift
– Elektrische installatie
– Brandmeldinstallatie
– Warmwatervoorziening
– Automatische toegangsdeur
– Sanitair
– Zonwering

Gebruikskosten:
– gebruik elektra, verwarming en water
– schoonmaak algemene ruimten w.o. entree, hal, toiletten, trappenhuis, liften.
– glasbewassing
– vuilafvoer
– onderhoud buitenterrein
– administratiekosten

Aanvaardingsdatum:
In overleg, maar kan spoedig.

Huurbetaling:
De huurprijs en het eventuele voorschot servicekosten inclusief de btw dienen tegelijk en bij vooruitbetaling per 3 maanden te worden voldaan.

BTW:
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet of niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van een omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst:
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in 30 januari 2015. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, welke op 17 februari 2015 gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 15/21. 

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van maandprijsindex volgens de consumentenprijsindex (CPI) (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 2 maanden huur.

Voorbehoud: 
– positief krediet informatierapport ter beoordeling van verhuurder; 
– goedkeuring directie verhuurder.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Ondanks de zorg die wij aan de informatie besteed hebben, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheid, actualiteit of onjuistheid. Bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte.

“Bedrijfsverzamelgebouw Elektraweg 5 Maassluis”

Dit gebouw, met een zeer fraaie entree, is gelegen nabij het centrum van Maassluis. Binnen enkele minuten is het landelijk wegennet via de van de A20 bereikbaar en tevens het openbaar vervoer.

In dit markante gebouw zijn diverse archief- en opslagruimten beschikbaar van 46 m² op de 2de verdieping. Deze verdieping is middels een lift alsmede de trap te bereiken.

Parkeren:
Er bevindt zich openbare parkeergelegenheid voor en tegenover het pand.